هربکس

دکتر جهانگیر

 

شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر توسط شورای راهبردی و هیات علمی ششمین همایش و جشنواره hse و پیشگیری از حوادث دانشگاه شهید بهشتی بعنوان شرکت برتر، معرفی و برگزیده شد.
در این جشنواره که دی ماه ۹۶برگزار شد شرکت دانش بنیان داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر به دلیل فعالیت های تاثیرگذار در این حوزه بعنوان شرکت برتر از نظر نوآوری های مدیریتی و محصولات محیط زیست دوست برگزیده شد.