بازدید وزیر جهاد از غرفه شرکت بهداشتی دکتر جهانگیر

Posted by on ۱۵ آذر ۱۳۹۷ in اخبار شرکت | ۰ comments

 

پرمون

وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از غرفه شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر در جهارمین جشنواره ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و فرآورده های طبیعی ایران گفت: فعالیت های این مجموعه دانش بنیان ، مصداق بارز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.پرمون

 دکتر محمود حجتی افزود: تولید محصولات نوآورانه با استفاده از ظرفیت های داخلی، رشد دانش و فناوری، توسعه کشت گیاهان دارویی و …از جمله دستاوردهای این شرکت تحقیقاتی تولیدی است.

وی ادامه داد: راه اندازی سایت گیاهان دارویی، توسعه ظرفیت های کشاورزی و صنعتی در کنار افزایش ظرفیت های پژوهشی از مهمترین ویژگی های این مجموعه در مسیر رشد و توسعه روزافزون است.

نوآوری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های بومی و محلی بخش کشاورزی در کنار توسعه دانش و صنعت در این مجموعه تولیدی باعث کاهش واردات، افزایش نوآوری و فناوری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه ایجاد اشتغال و کار و کارآفرینی شده است.

منبع: خبر آنلاین ، سنگ نوشته