موفقیت شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر در کسب لوح سپاس مسابقه بهره وری

Posted by on ۵ شهریور ۱۳۹۷ in اخبار, اخبار شرکت, استانداردها و افتخارات | ۰ comments

 

بهره وری

موفقیت شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر در کسب لوح سپاس مسابقه بهره وری

شرکت دانش بنیان داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر موفق به کسب « لوح سپاس» در اولین مسابقه بهره وری استان لرستان شد.
در این دوره از مسابقات، شاخص های مهمی در بخش های اصلی و جانبی مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل شاخص های ارزیابی بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در بخش اصلی و درصد حاشیه سود خالص و فروش سرانه در بخش جانبی بود.
این مسابقات اردیبهشت ماه امسال برای اولین بار در استان لرستان در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی خرم آباد برگزار شد.
در فرآیند ارزیابی شرکت ها در این مسابقه، میانگین صنعت های مورد نظر با توجه به پشتیبانی علمی و اطلاعاتی سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران که شامل۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۵۲ گروه بهره مند می باشد به دست می آید .