ژل سخت پرمون براحتی بر روی مو گسترده می شود و به سرعت خشک می شود. بدون اینکه روی مو شوره یا حالت سنگینی ایجاد کند. میزان چسبندگی این ژل متعادل تنظیم شده است، به طوری که به خوبی حالت ایستایی را در موهای شما ایجاد می کند و بر روی موها احساس چسبندگی حس نمی شود و مو براحتی شانه می شود.

پلیمرهای به کار رفته در فرمول این ژل قادرند لایه ظریف بر روی موها ایجاد کند و موها را حجیم تر و پر پشت تر نشان دهند.

حجم: ۱۵۰ گرم

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

خرید آنلاین