کسب جایزه مودی مالیاتی نمونه توسط شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر

Posted by on ۶ مرداد ۱۳۹۵ in اخبار شرکت | ۰ comments

 

شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر بعنوان مودی نمونه مالیاتی استان لرستان در سال جاری معرفی شد.

این موفقیت در راستای همکاری و تلاش این مجموعه جهت ترویج فرهنگ مالیات و تسهیل اکتساب سرانه مالیاتی استان به این واحد دانش بنیان ، کسب گردیده است.

photo 2