اخبار شرکت

کسب رتبه A سلامت و کیفیت غذا و دارو توسط شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر

ارسال شده توسط در ۳ آبان ۱۳۹۷

شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر موفق به کسب رتبه A سلامت و کیفیت غذا و دارو در سال ۹۶ از طرف معاونت غذا و دارو استان لرستان شد. به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر موفق به کسب رتبه A سلامت و کیفیت غذا و دارو در سال ۹۶ از طرف معاونت غذا و دارو استان لرستان شد. در مراسم...

ادامه مطلب

انتخاب بهبان شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر بعنوان بهبان برتر استان لرستان

ارسال شده توسط در ۸ مهر ۱۳۹۷

بهبان شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر به عنوان بهبان برتر استان از سوی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ، برگزیده شد. به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، طرح کاج به عنوان یک طرح ملی در راستای کاهش آسیب های محیط کار بویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در جامعه کارگری در سطح کشور و استان...

ادامه مطلب