اخبار شرکت

محصولات جدید

ارسال شده توسط در ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

مایع لباسشویی و نرم کننده لباس به زودی به عنوان محصولات جدید داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر وارد بازار می شود.   تاریخ خبر : ۱۳۸۹/۸/۲۲ منبع : داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر  

ادامه مطلب

واحد نمونه استان

ارسال شده توسط در ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹که به نام روز ملی کیفیت نامگذاری شده است، تندیس استاندارد را به عنوان واحد نمونه استان لرستان در قسمت فراورده های آرایشی بهداشتی دریافت نمود.   تاریخ خبر : ۱۳۸۹/۸/۲۲ منبع : داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر

ادامه مطلب